TVMC

TVMC 14.2

Miễn phí
Một phong tục xây dựng Kodi, một ứng dụng cho đang chiếu phim và TV xuất hiện
Người dùng đánh giá
4.1  (19 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
14.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
TVADDONS.ag
TVMC là một phong tục xây dựng Kodi, đó là một chương trình để đang chiếu phim và TV hiện từ Internet. TVMC đến với tất cả các thiết lập preconfigured, rồi anh sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất thêm-ons, tweaks, và customizations cung cấp suối làm trung tâm. hãy dùng với những lý tưởng đặt.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: